_MG_1768 (1)14–24 i 31 marca 2016 – „Nasz świat” – projekt Małgorzaty Mizery – g. 16:00–19:00 – Celem realizacji projektu „Nasz świat” jest zapoczątkowanie dialogu na temat działań na rzecz dobra wspólnego oraz zdefiniowanie czym jest dla nas wspólnota. Punktem wyjścia jest zagadnienie budowania sekretnego, może w pewien sposób czarodziejskiego, świata, którego ramy wyznaczać będzie przestrzeń galerii. Końcowy efekt jest jednak trudny do przewidzenia, ponieważ w czasie budowy instalacji przestrzeń będzie otwarta dla zwiedzających. Goście będą mieli okazję uczestniczenia w działaniu (artyści, przyjaciele, rodzina, osoby odwiedzające galerię), w ramach działań zostaną zorganizowane warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 39. Dzięki temu zabiegowi cały projekt przyjmie formę procesu, na który złożą się takie elementy jak: wzajemne inspirowanie się, rozwijanie wyobraźni, improwizacja, praca w grupie, współpraca, dialog, wymiana refleksji, poszerzanie horyzontów, budowanie poczucia wspólnoty. Całość będzie rejestrowana zapisem wideo, który zostanie zaprezentowany podczas wernisażu 31 marca o g. 18:00.

Artystka: Małgorzata Mizera
Kurator: Tomasz Kosiński

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia tego niezwykłego projektu.

„Każdy człowiek, zagłębiony w siebie, zachowuje się tak, jakby nie obchodził go los innych. Własne dzieci i przyjaciele stanowią dlań całą ludzkość. Jeśli chodzi zaś o kontakty ze współobywatelami, to może w nich uczestniczyć, ale ich nie dostrzega; dotyka ich, ale nie czuje; żyje wyłącznie w sobie i dla siebie. W takich warunkach nadal w jego umyśle istnieje świadomość więzi rodzinnych, ale nie ma już poczucia więzi społecznych”. Alexis de Tocquevill

Fotografia: Justyna Kokot-Wlazły

 

Comments are closed.