Centrum Promocji Młodych

Niezwykle trudno jest nadążyć instytucjom kultury za młodymi. Formalny gorset zazwyczaj nie pomaga dotrzymać kroku w pogoni za nadaktywnymi, zapatrzonymi w jutro, młodymi twórcami. Centrum Promocji Młodych zostało pomyślane jako pomost między oficjalnym obiegiem kultury, a tym najświeższym, najmłodszym głosem w sztuce. By mogło dojść na tej płaszczyźnie do dialogu instytucja musi być otwarta na nową sztukę, nowe sposoby prezentacji sztuki i mówienia o niej.

Działając w strukturach Muzeum Częstochowskiego, Centrum Promocji Młodych planuje swoją działalność na kilku poziomach. Priorytetem jest stworzenie przestrzeni wystawienniczej dla sztuki młodych twórców. Pokazania jej jak najszerszemu kręgowi odbiorców. W tym celu powstał Projekt „Transfuzje” w ramach którego eksponowane będą wystawy młodych, obiecujących twórców, zarówno z Częstochowy jak i z całego kraju.

Żadna młoda sztuka nie jest jednak zawieszona w powietrzu. W oczywisty sposób jest ona uwikłana w dialog, konflikt z artystyczną tradycją. Mówiąc o niej należy zakreślać horyzont w obrębie którego poruszają się debiutanci w sztuce dziś. Dlatego też Centrum Promocji Młodych zależy by pokazywać także twórców dojrzałych i już rozpoznawalnych. Tych którzy jeszcze wczoraj postrzegani byli jako awangarda, młody głos, a dziś powoli zajmują miejsca starych mistrzów.

W ramach tego priorytetu w Centrum Promocji Młodych planowany jest Festiwal działań performatywnych OFFsceniczny. Czyli przegląd tego co aktualnie w polskiej sztuce performatywnej najatrakcyjniejsze i najważniejsze. Również Projekt „Oni” to szansa dla młodych, by podpatrzeć jakimi ścieżkami podróżują ich starsi koledzy. Kwintesencją podglądania będzie natomiast

Dopełnieniem tych wszystkich ekspozycyjnych wydarzeń, będą spotkania w ramach różnorodnych warsztatów, wykładów, rozmów z artystami i innych spontanicznych zajęć dodatkowych. Chcemy by w Centrum Promocji Młodych słychać było głos zarówno artystów, publiczności, teoretyków estetyki, kuratorów jak i krytyków, bo dopiero zbierając te wszystkie spojrzenia na sztukę, wyłania się jej jakiś pełniejszy obraz.

 

Comments are closed.