21 marca 2016 – Dyskusja otwarta: Promocja kultury w trzecim sektorze – g. 18:00 – Drugie spotkanie w Centrum Promocji Młodych poświęcone organizacjom pozarządowym, chcemy poświęcić tematowi promocji wydarzeń kulturalnych. Będziemy się wspólnie zastanawiać jak skutecznie dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Częstochowy? Co działa najefektywniej: plakaty, ulotki, portale społecznościowe czy reklama szeptana? Mamy również nadzieję, że uda nam się stworzyć i przedyskutować konkretne projekty, które umożliwiłyby stowarzyszeniom i fundacjom wspólnie wesprzeć się w promocji własnych wydarzeń. Liczymy, że dyskutując, uda się nam nawzajem lepiej poznać i wzajemnie zainspirować. Dlatego na spotkanie zapraszamy nie tylko przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale wszystkich, którym bliski jest temat częstochowskiej kultury.

 

Comments are closed.