wykład13 maja 2016 – Krótki wykład o gentryfikacji w byłym mieście wojewódzkim, czyli związki sztuki z rynkiem nieruchomości – wykład Mikołaja Iwańskiego – g. 19.00 – Wykład będzie wprowadzeniem do problematyki przekształceń przestrzennych w wykorzystania kontekście wcale nie tak marginalnej roli działań artystycznych. Od ponad dekady w polskich miastach obserwujemy nasiloną presję inwestycyjną. Negatywne procesy z tym związane w naturalny sposób są zdecydowanie lepiej rozpoznawane w kontekście dużych ośrodków. Wielu z nas słyszało o okresowym przekazywaniu zdewastowanych lub opuszczonych przestrzeni na projekty artystyczne, które jak potem się okazywało, były pierwszym etapem procesu inwestycyjnego. Artyści mimo szczerych chęci wielokrotnie odgrywali w nich dość instrumentalną rolę,.

Nie jest też tajemnicą, że wzmożona obecność kapitału w tym segmencie rynku szybko doprowadziła do faktycznej kryminalizacji jego fragmentów. W tym miejscu spróbujemy przyjrzeć się strategiom artystów, którzy współpracując z ruchami lokatorskimi, wykorzystują posiadane przez siebie narzędzia w znacznie bardziej świadomy sposób.

Podczas spotkania przyjrzymy się, w jaki sposób obecny kształt rynku nieruchomości przekłada się na sytuację w mniejszych ośrodkach. W tych miejscach pomimo mniejszej presji rynkowej działają te same mechanizmy, które skutecznie uniemożliwiają zaspokajanie elementarnego prawa do mieszkania.

Wykład będzie próbą połączenia wątków obejmujących aktywizm, krytykę ideologii rewitalizacji, obecności sztuki w przestrzeni miejskiej, finansowania mieszkań kredytem hipotecznym z szerokim planem procesów ekonomicznych.

dr Mikołaj Iwański – ekonomista, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się rynkiem sztuki współczesnej oraz ekonomicznym i społecznym kontekstem funkcjonowania sztuki. Publikował m.in. w „Obiegu”, „Magazynie Sztuki”, „Gazecie Wyborczej”. Członek sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Współredaktor wydanej w 2015 „Czarnej Księgi Polskich Artystów”, w 2014 w ramach projektu badawczego Wolnego Uniwersytetu Warszawy brał udział w przygotowaniu raportu „Fabryka Sztuki”. W 2013 w ramach semestru wiosennego Uniwersytetu Krytycznego prowadził seminarium „Kaszel Artysty”.

 

Comments are closed.