12 kwietnia 2016 – „Logos” – wystawa Pracowni Grafiki Użytkowej dr hab. Agnieszki Półroli, prof. nadzw. Akademii Jana Długosza w Częstochowie – g. 18.00 – Tytuł wystawy — słowo logos (gr. λόγος) — to pojęcie filozoficzne. Według stoików „rozum świata”. Tak jak Heraklit, tak i stoicy uważali, że wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli logosu. Uważali, że człowiek to świat w miniaturze, czyli mikrokosmos, będący odbiciem makrokosmosu. Heraklit stwierdza, że „duszy jest logos sam siebie wspierający”. Logos jest słowem wieloznacznym. Może oznaczać „rozum”, lecz także „słowo”, „myśl”
i „prawo” (a także „kolekcja”); pochodzi od czasownika λέγω (lego), znaczącego „liczyć” (także „zaliczać” oraz „rozumować”), a także „mówić” i „zbierać”, „łączyć”, „układać”.
Stąd u Heraklita ci, którzy słuchają logosu „mają jeden wspólny świat” — są połączeni we wspólnym zrozumieniu.
Skąd wybór takiego pojęcia jako nazwy wystawy? Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Projektowanie graficzne obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.
Krótko mówiąc, jest to dziedzina życia, w której, jak w soczewce skupia się wiele przejawów ludzkiej działalności, tworząc świat w miniaturze.
Na wystawie prezentowane są przede wszystkim prace z zakresu grafiki użytkowej, stanowiące najnowsze dyplomowe dzieła studentów Instytutu Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie, zrealizowane w Pracowni Grafiki Użytkowej dr hab. Agnieszki Półroli, prof. nadzw. AJD. Oprócz nich na wystawie pokazane zostaną rysunki i grafiki cyfrowe.

Uczestnicy wystawy: Agnieszka Półrola, Żaneta Wojtala, Artur Jastrząb, Dawid Bąk, Judyta Kalarus, Marta Kapkowska, Małgorzata Kępińska, Adam Klimas, Katarzyna Kostrzejowska, Małgorzata Krakowska

 

Comments are closed.